AVRUPA KONUTLARI TEM SİTE YÖNETİMİ

AVRUPA KONUTLARI TEM SİTE YÖNETİMİ

 GÜVENLİK KAMERALARI İLE GÖRÜNTÜ KAYDI HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AVRUPA KONUTLARI TEM SİTE YÖNETİMİ tarafından hazırlanmıştır.

Avrupa Konutları Tem Sitesi’nin ana giriş ve çıkış kapılarında, siteyi çevreleyen duvar boyunca, blok giriş ve çıkış kapılarında, asansör içlerinde, spor alanlarında, site içi yollarda, parklarda, otoparklarda, peyzaj alanlarında ve diğer ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri yine Avrupa Konutları Tem Site Yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talepleri halinde adli ve idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri gibi kanunen yetkili makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde kamera sistemlerimizi iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında işbirliği yapılan danışmanlara ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin  haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca ;

*kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

*kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz   

GÜVENLİK KAMERALARI İLE GÖRÜNTÜ KAYDI HAKKINDA 

AYDINLATMA METNİ

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla AVRUPA KONUTLARI TEM SİTE YÖNETİMİ tarafından hazırlanmıştır.

Avrupa Konutları Tem Sitesi’nin ana giriş ve çıkış kapılarında, siteyi çevreleyen duvar boyunca, blok giriş ve çıkış kapılarında, asansör içlerinde, spor alanlarında, site içi yollarda, parklarda, otoparklarda, peyzaj alanlarında ve diğer ortak alanlarda bulunan güvenlik kameraları vasıtasıyla, güvenliğin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemleri yine Avrupa Konutları Tem Site Yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri islenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla veya ilgili mevzuat gereği talepleri halinde adli ve idari makamlar veya ilgili kolluk kuvvetleri gibi kanunen yetkili makamlara ve mevzuatın izin verdiği hallerde kamera sistemlerimizi iyileştirmeye/geliştirmeye yönelik çalışmalar kapsamında işbirliği yapılan danışmanlara ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun, ilgili kişinin  haklarını düzenleyen 11. maddesi uyarınca ;

*kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

*yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyor iseniz buna itiraz etme,

*kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Başvuru Formu’nu kullanabilirsiniz